لودینگ
روغن گیربکس دیزلی آرشیو تمامی محصولات
5 محصول

روغن گیربکس دیزلی

روغن گیربکس دیزلی کرفت تحت لیسانس کرفت آلمان در ایران تولید و بسته بندی می شود.کرفت به صورت تخصصی محصولات خود را در زمینه فعالیت خودروهای تجاری و دیزلی تکمیل و به بازار عرضه کرده است. روغن گیربکس دیزلی کرفت شامل 75W-90 ، 85W-140 ، 85W-90 ،80W-90، 75W-80 است که همگی دارای سطح کیفی GL-5+ هستند.