لودینگ
روغن گیربکس اتوماتیک آرشیو تمامی محصولات
6 محصول

روغن گیربکس اتوماتیک

روغن گیربکس اتوماتیک کرفت با استفاده روغن پایه و مواد افزودنی وارداتی تحت نظارت و لیسانس برند مادر کرفت آلمان تولید می شود. کرفت در سبد محصولات روغن گیربکس اتوماتیک خود محصولاتی شامل CVT , AL4 , SP4 , DCT , VI , WS است. کرفت در بخش روغن های دنده به صورت تخصصی برای خودروهای دیزلی و بنزینی سبد محصولات تکمیلی را به بازار عرضه کرده است.