لودینگ
برچسب روغن گیربکس
1 مقاله
روغن گیربکس
27 اردیبهشت

در خودروها برای انتقال قدرت به چرخ ها از جعبه دنده یا گیربکس استفاده می شود.باید اشاره کرد که در خودروهای امروزی شاهد انواع مختلفی از گیربکس ها هستیم.از رایج ترین جعبه …