لودینگ
برچسب روغن گیربکس اتوماتیک
1 مقاله
روغن گیربکس اتوماتیک
29 اردیبهشت

گیربکس خودرو از مهمترین قطعات خودرو است. نیروی موتور از طریق این قطعه به چرخ ها منتقل می شود.این قطعه به دسته کلی گیربکس اتوماتیک و گیربکس های دستی تقسیم می شود. …