لودینگ
برچسب روغن موتور مناسب سمند
1 مقاله
بدون تصویر
20 خرداد

برای نگهداری از پیشرانه خودرو بایستی نکاتی را در نظر گرفت.از مهمترین نکات انتخاب روغن موتور مناسب و تعویض به موقع روغن است. از آنجایی که روغن موتور با سلامت پیشرانه شما …