لودینگ
برچسب کرفت اویل
1 مقاله
ورود رسمی کرفت به بازار ایران
15 مرداد

بازار ایران بعد از دوران حضور رسمی شل، توتال، کاسترول و لیکومولی مدت‌ها بود که میزبان رسمی هیچ برند خارجی جدیدی نبود. پس از گذشت بیش از یک دهه از دوران اوج …